Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor

     Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice:

     S.C. ARHIDAVA SOLUTIONS S.R.L. colecteaza si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document, în scopuri asociate produselor si serviciilor acesteia, cum ar fi, fara a se limita la: contactarea dumneavoastra (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon) in legatura cu activitatea noastra, oferte de produse si servicii ale S.C. ARHIDAVA SOLUTIONS S.R.L. sau efectuarea de studii de piata in vederea determinarii gradului de satisfactie al clientilor companiei, realizarea de rapoarte statistice, intocmirea unei arhive electronice ale datelor clientilor si a datelor contractuale ce tin de raportul contractual pe care il aveti cu ARHIDAVA SOLUTIONS.

     S.C. ARHIDAVA SOLUTIONS S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavostra prin documentele pe care le supuneti arhivarii electronice, prelucrare constand in scanare documente si creare sisteme de cautare a documentelor pe baza datelor continute in documente (datele de cautare alcatuiesc masca documentului), generare rapoarte statistice pe baza datelor continute in masca. Transformarea documentului din suport hartie in format digital, masca si formatul rapoartelor statistice vor fi create la solicitarea dumneavoastra, urmand sa le utilizati si sa le accesati dupa cum veti considera de cuviinta.

     Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, societatii ARHIDAVA SOLUTIONS S.R.L.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

     In calitate de beneficiar al serviciilor ARHIDAVA SOLUTIONS S.R.L. si a serviciilor de arhivare electronica, sunteti obligat ca, in momentul colectarii datelor de la clientii / partenerii / furnizorii de servicii pe care ii aveti / alte persoane de la care colectati date, si pe care le transmiteti societatii noastre, sa furnizati persoanei vizate informatiile suspmentionate.

    Refuzul dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal solicitate in scopurile prevazute mai sus, determina imposibilitatea contractarii serviciilor cu S.C. ARHIDAVA SOLUTIONS S.R.L. .

    Prin furnizarea datelor de catre dumneavoastra, declarati in mod expres si neechivoc ca sunteti de acord ca datele cu caracter personal astfel furnizate, sa fie prelucrate in conditiile de mai sus.