Obligatiile beneficiarilor

- Beneficiarul se obliga sa stabileasca un numar de __1___ persoane de contact in relatia cu prestatorul. Numele acestor persoane este comunicat in scris sub forma unei anexe, sub rezerva ca orice modificare a continutului acesteia este necesara a fi comunicata in scris prestatorului, ambele parti luand la cunostiinta noua Anexa. 

– Doar informatiile furnizate, deciziile luate, cererile de interventie si comenzile semnate de aceste persoane vor fi luate in considerare de prestator. Este obligatia Beneficiarului de a stabili procesul intern ce asigura interfata dintre utilizatorii care au acces la arhiva electronica de documente si prestator.

– Beneficiarul se obliga sa respecte recomandarile Prestatorului in ceea ce priveste regimul de exploatare al produselor ce fac obiectul prezentului contract. 

– In cazul in care Beneficiarul nu respecta recomadarile Prestatorului, acesta din urma este exonerat de orice raspundere privind eventualele daune provenite ca urmare a defectelor, acceselor neautorizate, accidentelor, intarzierilor in preluarea datelor/informatiilor. 

– Beneficiarul da dreptul Prestatorului de a aplica pe dosarele al caror continut a fost indexat, o eticheta autocolanta avand dimensiunea 70x42,3 mm, continand logo-ul ARHIDAVA. 

– La predarea documentelor spre arhivare, Beneficiarul se obliga sa intocmeasca o lista a documentelor continand elemente de identificare si descrierea starii acestora, aceasta constituind anexa la procesul verbal de predare primire documente ce se va incheia intre parti la primirea, si respectiv la predarea documentelor supuse arhivarii electronice.

– In cazul contractarii serviciilor de constructie si implementare FLUX DE LUCRU, Beneficiarul va permite Prestatorului sa efectueze la sediul sau o analiza a fluxului de documente si de lucru, analiza care va sta la baza construirii FLUXULUI DE LUCRU in format electronic in softul de arhivare electronica de documente, efectuarea acestei analize fiind fara costuri pentru Beneficiar. 

– Beneficiarul va avea acces la arhiva electronica prin conturile de utilizator puse la dispozitie de catre Prestator, la preturile prevazute de parti in anexe la prezentul contract, accesul la internet si logistica IT necesara ramanand in sarcina Beneficiarului. 

- Pentru acces la arhiva electronica, Beneficiarul trebuie sa detina urmatoarea logistica IT: calculator desktop sau laptop sau telefon mobil "smart" cu acces la internet.

- Pentru accesul la arhiva electronica se va utiliza ca browser IE, Firefox sau Chrome, sau aplicatii mobile AppStore, MagazinPlay. 

- Contul de utilizator se creeaza de catre Prestator, Beneficiarul avand obligatia de a se asigura ca Utilizatorul nu divulga numele Utilizator si parola catre alte persoane.  

- Dreptul de acces la arhiva poate fi acordat sau limitat de catre Beneficiar pentru utilizatori, pentru urmatoarele elemente: citire, listare, modificare, export document.

- Accesul la arhiva electronica se va face pe baza identificarii utilizatorului dupa nume utilizator si parola. Datele de identificare, inclusiv parola, care poate fi modificata ulterior de catre Utilizator, sunt transmise Utilizatorului prin e-mail. 

- Se interzice divulgarea parolei tertilor sau angajatilor Beneficarului care nu au ca atributie, potrivit sarcinilor de serviciu, utilizarea arhivei electronice. In cazul in care parola este utilizata de catre angajatii Beneficiarului, acesta are responsabilitatea pastrarii confidentialitatii parolei de catre angajati. Beneficiarul are obligatia de a suporta costul serviciilor utilizate, indiferent daca accesul la arhiva s-a efectuat de catre o persoana autorizata sau neautorizata.