Flux de lucru

Prin acest serviciu se creeaza si gestioneaza regulile de organizare / procedurile de lucru, respectiv se monitorizeaza actiunile in cadrul procedurilor de lucru ale organizatiei.

Pornind de la o reprezentare grafica a acestor reguli / proceduri de lucru, se ilustreaza electronic felul in care un departament, serviciu sau persoana ar trebui sa procedeze fata de o situatie organizativa, ilustrandu-se inclusiv rolul acestora, cu drepturile si obligatiile fiecaruia in procesul de lucru.
Efectele obtinute utilizand un flux de lucru electronic sunt: optimizarea procesului intern de lucru, rapiditate, eliminarea hartiilor din circuit, etc. .

Acest serviciu permite inclusiv gestionarea automata a fluxurilor de documente in functie de regulile pe care fiecare client doreste sa le traseze in organizatia sa, fluxul fiind adaptat fiecarei situatii organizative.

In cadrul platformei softului, utilizatorii implicati in fluxul de lucru vor putea initia, retransmite, aproba, respinge, comunica, observa, etc., orice document sau informatie ce a fost inserata pe fluxul de lucru, inclusiv atasand diverse comunicate, documente.
Toate aceste operatiuni se petrec intre utilizatorii fluxului, fara ca acestia sa fie nevoiti sa emita documente pe suport hartie sau sa stabileasca o intalnire cu interlocutorii. Mai mult, ei nu trebuie sa fie la sediul companiei pentru a accesa si lucra in fluxul de lucru, accesarea si derularea lucrului in cadrul fluxului de lucru putand fi facuta de pe orice device mobil.
Totul se petrece electronic, fiecare detaliu legat de comunicarile din fluxuri arhivandu-se electronic.